• 32 286 41 54
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pn - Pt 7:30 - 15:00

W świetlicy czas płynie szybciej,
a w stołówce - smaczniej.

Nasza stołówka jestfajna.przestronna.jasna.kolorowa.w segmencie F.Witamy!

Wpłat należy dokonywać na indywidualne konto ucznia.
Kontynuujący korzystanie ze stołówki w bieżącym roku szkolnym zachowują indywidualne konto ucznia z roku ubiegłego.

Dokumenty do pobrania

Karta zapisu do stołówki
Karta zapisu jest dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia korzystania ze stołówki przez dziecko, które dotąd z niej nie korzystało.
Karta kontynuacji korzystania ze stołówki
Deklaracja dotycząca warunków korzystania ze stołówki

Informacje

Wysokość opłaty za obiady w maju 2024
0 PLN
18 dni żywieniowych
Dzienna stawka żywieniowa

Regulaminy

Regulamin stołówki

I. Postanowienia ogólne

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
 2. Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:
  • uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie,
  • uczniowie, których żywienie dofinansowuje MOPR,
  • nauczyciele i pozostali pracownicy zatrudnieni w szkole.
 3. Posiłki wydawane są w godzinach od 11:30 do 13:00.
 4. Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 5. Jadłospis na bieżący tydzień udostępniany jest przy wejściu do stołówki i w stołówce, jak i na stronie internetowej szkoły.

II. Zasady odpłatności za obiady

 1. Wpłat należy dokonywać przelewem na indywidualne konto ucznia najpóźniej do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.
 2. Rezygnację z obiadów należy zgłaszać do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.
 3. Niedotrzymanie terminu płatności jest równoznaczne z rezygnacją z obiadów w kolejnym miesiącu żywieniowym.
 4. Zwroty za niewykorzystane obiady przysługują, jeżeli nieobecność zostanie zgłoszona najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia bezpośrednio u intendenta pod adresem stolowka@sp26.bytom.pl.
 5. Zwroty mają formę kompensaty z płatnością za następny miesiąc żywieniowy.

III. Zasady korzystania ze stołówki

 1. Uczniowie oczekujący na obiad ustawiają się przed stołówką.
 2. W stołówce mogą przebywać tylko osoby spożywające posiłek.
 3. Uczniowie zobowiązani są do zajmowania wyznaczonych miejsc.
 4. W trakcie oczekiwania na wydanie posiłku obowiązuje kolejka.
 5. Uczniowie zobowiązani są do zachowania ostrożności przy odbieraniu gorących posiłków oraz do kulturalnego zachowania.
 6. Po spożyciu obiadu należy odnieść brudne naczynia na wyznaczone miejsce.
 7. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek.
 8. Należy przestrzegać poleceń wydawanych przez osoby dyżurujące.

Wysokość opłat za posiłki

 1. Wysokość opłaty za posiłek dla ucznia obejmuje jedynie koszt surowca przeznaczonego do przygotowania posiłku. Stawka żywieniowa podyktowana jest stawką żywieniową przydzielaną na jednego ucznia przez MOPR w Bytomiu oraz ujednoliceniem stawki dla wszystkich uczniów korzystających ze stołówki.
 2. Wysokość opłaty za posiłek dla pracownika szkoły obejmuje koszt wsadu i marżę, która jest ustalana z początkiem każdego roku szkolnego.
Regulamin płatności za obiady