Sidebar

Sidebar

Slide background
Slide background
 

Potwierdzenie woli przyjęcia

Kategoria
Postępowanie rekrutacyjne
Termin
2021-05-24 - 2021-05-28

Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia do szkoły. Do 28 maja 2021 r.

 
 

Obsługa interesantów

Zaleca się kontakt ze szkołą z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub też korespondencji tradycyjnej.

Rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w szkole.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że w sekretariacie lub innym pomieszczeniu administracyjnym szkoły może przebywać tylko jeden interesant.

Interesanci stosują się do nakazu zakrywania ust i nosa od rozpoczęcia pobytu na terenie szkoły do jego zakończenia.