Sidebar

Sidebar

Wyniki postępowania rekrutacyjnego

Zaktualizowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 26 w Bytomiu znajduje się tutaj.

Rekrutacja

Obwód szkoły

Na podstawie Komunikatu nr 1/2021 Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu oraz zapisów ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), a także Rozporządzenia MEN z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), podajemy obowiązujące terminy postępowań rekrutacyjnego i uzupełniającego wraz z terminami składania dokumentów kandydatów do klas pierwszych.

Szkoła obejmuje swym obwodem w całości ulice: Nickla, Relaksową, Leśnictwo i Droga Ewy, a także numery nieparzyste ulicy Felińskiego do numeru 145.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów zamieszkałych w obwodzie Szkoły można pobrać tutaj.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły można pobrać tutaj.

Formularz zgłoszeniowy dla kandydatów zamierzających korzystać z zajęć świetlicowych można pobrać tutaj.

Formularz oświadczenia woli uczęszczania kandydata do Szkoły można pobrać tutaj.

 

Postępowanie rekrutacyjne

08
Mar
Termin: 08 marca 2021

1. Zgłaszanie kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły. Do 7 maja 2021 r.
2. Składanie wniosków o przyjęcie kandydatów spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji. Do 7 maja 2021 r.
3. Składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klas sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji. Do 9 kwietnia 2021 r.

19
Kwi
Termin: 19 kwietnia 2021
Próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe. Do 23 kwietnia 2021 r.

04
Maj
Termin: 04 maja 2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

10
Maj
Termin: 10 maja 2021
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów lokalnych kryteriów rekrutacji. Do 14 maja 2021 r.

21
Maj
Termin: 21 maja 2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

24
Maj
Termin: 24 maja 2021
Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia do szkoły. Do 28 maja 2021 r.

01
Cze
Termin: 01 czerwca 2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

01
Cze
Termin: 01 czerwca 2021
Obowiązują terminy określone w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.).
1. Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnień odmowy przyjęcia. W ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
2. Przygotowanie i wydawanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnień odmowy przyjęcia. W ciągu 5 dni od złożenia wniosku.
3. Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej. W ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
4. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej. W ciągu 7 dni od otrzymania odwołania.

Postępowanie uzupełniające

10
Cze
Termin: 10 czerwca 2021

1. Składanie wniosków o przyjęcie kandydatów spoza obwodu wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji. Do 30 czerwca 2021 r.
2. Składanie wniosków o przyjęcie kandydatów do klas sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie lokalnych kryteriów rekrutacji. Do 16 czerwca 2021 r.

21
Cze
Termin: 21 czerwca 2021
Próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe. Do 24 czerwca 2021 r.

25
Cze
Termin: 25 czerwca 2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe

01
Lip
Termin: 01 lipca 2021
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów lokalnych kryteriów rekrutacji. Do 8 lipca 2021 r.

09
Lip
Termin: 09 lipca 2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

09
Lip
Termin: 09 lipca 2021
Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia do szkoły. Do 15 lipca 2021 r.

15
Lip
Termin: 15 lipca 2021
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

15
Lip
Termin: 15 lipca 2021
Obowiązują terminy określone w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.).
1. Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnień odmowy przyjęcia. W ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
2. Przygotowanie i wydawanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnień odmowy przyjęcia. W ciągu 5 dni od złożenia wniosku.
3. Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej. W ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
4. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej. W ciągu 7 dni od otrzymania odwołania.