Sidebar

Sidebar

Niesentymentalna podróż...

Logo PTG
Zaproszenie
"Świat jest księgą,
a człowiek, który nie  podróżuje -
czyta tylko jedną stronę"

Św. Augustyn

 

W imieniu Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 26 w Bytomiu oraz członków Bytomskiego Koła Terenowego Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego mamy zaszczyt zaprosić na spotkanie miłośników turystyki, geografii i historii, które odbędzie się 21 października 2020 r. o godz. 17:00.

Spotkaniu towarzyszyć będzie prelekcja mgr Anny Meiser "Niesentymentalna podróż. O życiu zapisanym przez bytomiankę ze Zbaraża". Prelekcja o Marii Halinie Szulc, autorce utworów pisanych w Zbarażu, Łucku, Kazachstanie i Bytomiu, zebranych w książce "Maria Halina Szulc. Wiersze." opatrzonej wstepem przez mgr Annę Meiser.

Po raz pierwszy prelekcja będzie miała formę zdalną dostępną za pośrednictwem komunikatora Zoom z wykorzystaniem poniższych sposobów logowania.

Serdecznie zapraszamy.