Sidebar

Sidebar

Wojewódzkie Forum Nauczycieli Geografii, Przyrody i Regionalistów

Logo stacji mor...
Logo PTG
Logo WNoZ
Herb Bytomia
"Świat jest księgą,
a człowiek, który nie  podróżuje -
czyta tylko jedną stronę"

Św. Augustyn

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F. Kennedy’ego oraz członkowie Bytomskiego Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego serdecznie zapraszają dyrektorów szkół i nauczycieli do udziału w Wojewódzkim Forum Nauczycieli Geografii, Przyrody i Regionalistów.

"Bałtyk z bytomskiej perspektywy. Jak w szkole uczymy i jak możemy uczyć o naszym Morzu?"

"Bytom – przyrodnicza i kulturowa perełka pojezierza antropogenicznego"

Forum odbędzie się w dniach 27 i 28 marca 2020 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bytomiu przy ul. Nickla 19. w ramach nowatorskiego projektu współpracy regionalnej i ponadregionalnej w zakresie ochrony środowiska, edukacji i turystyki.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Stacja Morska im. prof. K. Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Prezydent miasta Bytomia – pan Mariusz Wołosz.

Agenda

DZIEŃ PIERWSZY – 27 marca 2020 r. (piątek)
godz. 9.00 - 16.00
Sesja wykładowo – warsztatowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bytomiu przy ulicy Nickla 19

Rejestracja uczestników od godziny 8.00 Do udziału w tej części zapraszamy nauczycieli wraz z dwójką uczniów (poziom liceum / technikum lub klas 7, 8 szkół podstawowych).

 1. mgr Monika Selin i mgr Justyna Kąpa “Błękitna Szkoła” – Stacja Morska im. prof. Krzysztofa Skóry Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego – wykłady i warsztaty dotyczące ssaków bałtyckich oraz problemów z odpadami plastikowymi i mikroplastikiem
 2. mgr Irka Jazurkiewicz i Magdalena Noszczyk - Specjalistki ds. Rozwoju Programu Edukacyjnego WWF Polska – wykłady i warsztaty obrazujące funkcjonalność narzędziowników „Ssaki Morskie” (w tym informacje o działaniach „Błękitnego Patrolu”), „Duże Drapieżniki” oraz „Klimat”
 3. dr hab. Marek Ruman, prof. UŚ (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego) - wykład „Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne”
 4. dr hab. Damian Absalon, prof. UŚ (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego) – wykład „Zbiorniki wodne i ich możliwości w kontekście łagodzenia skutków zmian klimatu na przykładzie miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”
 5. dr hab. Adam Hibszer (Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego) – wykład „Podstawy programowe geografii do szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. Czy i co w nich zmienić?”
 6. dr Barbara Włochowicz (Wyższa Szkoła Humanitas) - wykład „Bytomskie jednostki pływające”
 7. mgr Marta Guja i mgr Justyna Przepadło (Bytomskie Koło Terenowe PTG, ZSO nr 5 w Bytomiu) - wykład „Aspekt jakościowy edukacji regionalnej w systemie dobrych praktyk na przykładzie współpracy „Kennedy - Stacja Morska im prof. Krzysztofa Skóry Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego - Wydział Nauk o Ziemi UŚ / Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ - PTG Katowice”

DZIEŃ DRUGI – 28 marca 2020 r. (sobota)
godz. 9.00 -16.00
Wycieczka oraz warsztaty terenowe - najciekawsze obiekty przyrodnicze, przemysłowe i kulturowe Bytomia

 1. zwiedzanie schronu w Bytomiu – Miechowicach (treści związane z tragedią miechowicką)
 2. trasa śladami Matki Ewy i Tiele-Wincklerów (Ostoja Pokoju, Pałac Wincklerów, Park Ludowy) – przewodnikiem będzie mgr Anna Meiser (Towarzystwo Miłośników Bytomia, ZSO nr 5 w Bytomiu)
 3. miechowickie zbiorniki antropogeniczne
 4. zwiedzanie nieczynnej Elektrociepłowni „Szombierki”
 5. spacer po centrum miasta
 6. warsztaty „Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły jako przykład odradzania się przyrody na obszarze poddanym silnej antropopresji” przygotowane przez mgr Małgorzatę Bosek (Bytomskie Koło Terenowe PTG, SMS Bytom)

Warunki uczestnictwa

Udział w forum jest odpłatny. Można wziąć udział w obu sesjach (koszt 60 zł) lub tylko w sesji naukowej (koszt 30 zł) lub tylko w wycieczce (koszt 30 zł). Opłatę należy uiścić do dnia 10 marca 2020 r.

Rezygnację z uczestnictwa należy zgłosić organizatorowi najpóźniej do dnia 20 marca 2020r. Po tym terminie poniesione opłaty ze względów organizacyjnych nie będą zwracane.

Kontakt z organizatorami: przepadlo@gazeta.pl, tel. 507-120-937 Prosimy o wpłacanie odpowiedniej kwoty na konto PTG Katowice PKO BP O/Katowice 67 1020 2313 0000 3102 0139 1168 z dopiskiem „Imię i nazwisko uczestnika - Forum Nauczycieli”.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów i nie pokrywają kosztów przejazdu. W pierwszym dniu przewidziane są przerwy z poczęstunkiem.