Sidebar

Sidebar

Sesja naukowa w 90 rocznicę założenia Oddziału Śląskiego PTG w Katowicach

Logo PTG
"Świat jest księgą,
a człowiek, który nie  podróżuje -
czyta tylko jedną stronę"

Św. Augustyn

4 czerwca 2019 r. uczniowie klasy II A LO oraz klasy 3 b gimnazjum wzięli udział w sesji naukowej "Geografia i geografowie na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w 90 rocznicę założenia Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Katowicach. Jako szkoła współpracująca z Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego oraz Katowickim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego mogliśmy uczestniczyć wydarzeniu, które odbyło się w gmachu Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Uczniowie Kennedy'ego wysłuchali wykładów i wystąpień:

  • Dr hab. Adama Hibszera „Początki działalności Oddziału PTG w Katowicach”
  • Prof. UŚ dr hab. Urszuli Mygi-Piątek „Współczesne kierunki badań geograficznych w Uniwersytecie Śląskim”
  • Dr hab. Renaty Dulias „Krajobraz Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego na tle granic przyrodniczych”
  • Dr hab. Damiana Absalona „Zbiorniki wodne i ich możliwości w kontekście łagodzenia skutków zmian klimatu (na przykładzie miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii)”
  • Prof. dr hab. Jerzego Runge „Społeczno-gospodarcze i przestrzenne wyzwania przemian konurbacji katowickiej”
  • Dr hab. Sławomira Sitka „Aktualne problemy demograficzne i gospodarcze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”

90 rocznica
90 rocznica
90 rocznica
90 rocznica
90 rocznica
90 rocznica
90 rocznica
90 rocznica
90 rocznica