Sidebar

Sidebar

Moskwa inna niż myślicie

Logo PTG
"Świat jest księgą,
a człowiek, który nie  podróżuje -
czyta tylko jedną stronę"

Św. Augustyn

12 kwietnia 2018 r. uczniowie ZSO nr 5 w Bytomiu uczestniczyli w prelekcji mgr Elżbiety Markowiak - członka Zarządu Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Sekretarza Komitetu Okręgowego Olimpiady Geograficznej.

Wystąpienie poświęcone było stolicy Rosji - Moskwie. W sympatycznej atmosferze pozyskaliśmy informacje dotyczące organizacji wyjazdu do Moskwy, jej położenia, cech środowiska geograficznego oraz przemian społeczno-ekonomicznych zachodzących na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w stolicy Rosji. Na szczególną uwagę zasługują walory kulturowe Moskwy oraz wiele wydarzeń historycznych, jakie miały tu miejsce.

Przypomnieć należy, że Pani mgr Elżbieta Markowiak wielokrotnie gościła już w Kennedy'm z wystąpieniami dotyczącymi krajów europejskich. Tego typu działania wiążą się ze współpracą naszej szkoły z Katowickim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Wydziałem Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorzy wydarzenia szczególne podziękowania kierują w stronę uczniów klasy II A liceum - Kevina Peregryma, Mateusza Barana, Tomasza kowalskiego, Szymona Pentrysa oraz Łukasza Płazy.

Moskwa
Moskwa
Moskwa
Moskwa
Moskwa