Sidebar

Sidebar

Naukowa Konferencja Bałtycka w Kennedy'm

Logo PTG
"Świat jest księgą,
a człowiek, który nie  podróżuje -
czyta tylko jedną stronę"

Św. Augustyn

23 maja 2018 roku w ZSO Nr 5 w Bytomiu odbyło się kolejne ważne wydarzenie dla wszystkich zainteresowanych geografią, biologią, ochroną środowiska oraz językiem angielskim. W Kennedy'm o zwycięstwo w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Morzu Bałtyckim walczyli uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz klas II i III gimnazjum z terenu województwa śląskiego. Zwieńczeniem rozgrywek była Naukowa Konferencja Bałtycka.

Nasze podziękowania kierujemy w stronę Przyjaciół ze Stacji Morskiej im. prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego mgr Justyny Kąpy oraz mgr Wojciecha Górskiego, którzy wygłosili prelekcje dotyczące bałtyckich fok oraz problemów związanych z rybołówstwem. Dziękujemy również za merytoryczne i dydaktyczne wsparcie konkursu.

Bardzo dziękujemy sponsorom wydarzenia, bez których organizacja tego naukowego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa - firmie Prohaus Pana Tadeusza Łępskiego oraz firmom Catroom i Skolik s.c. pana Ignacego Skolika.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Dyrektora ZSO Nr 5 w Bytomiu mgr Alfreda Kijowskiego za pomoc w organizacji wydarzenia.

Dziękujemy za honorowe patronaty Stacji Morskiej im. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, Katowickiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego, a także panu Prezydentowi Miasta Bytomia- Damianowi Bartyli oraz WFOŚ i GW w Katowicach.

Za pomoc organizacyjną i wsparcie dziękujemy radnemu - panu Tomaszowi Wacowi.

Dziękujemy osobom, które współpracowały z nami przy organizacji wydarzenia mgr Annie Meiser, mgr Annie Kotlarskiej, a także ucznioiom fakultetu geograficznego klasy II A LO.

Organizatorzy wydarzenia: mgr Marta Guja, mgr Małgorzata Bosek (SMS Bytom), mgr Karina Dyba oraz mgr Justyna Przepadło.

Naukowa Konfere...
Naukowa Konfere...
Naukowa Konfere...
Naukowa Konfere...
Naukowa Konfere...
Naukowa Konfere...
Naukowa Konfere...
Naukowa Konfere...
Naukowa Konfere...
Naukowa Konfere...
Naukowa Konfere...
Naukowa Konfere...
Naukowa Konfere...
Naukowa Konfere...
Naukowa Konfere...