Sidebar

Sidebar

Nauczanie zdalne - instrukcja dla uczniów i ich opiekunów

 1. Nauczanie zdalne wykorzystuje następujące kanały komunikacyjne:
  • Dziennik elektroniczny Librus (korespondencja i komunikaty bieżące)
  • Oficjalny internetowy serwis informacyjny szkoły pod adresem sp26.bytom.pl (dostęp do poniższych narzędzi informatycznych zdalnego nauczania)
  • Komunikator Zoom obsługujący lekcje on-line
  • Serwis dropbox.com obsługujący odczytywanie i przesyłanie plików.
 2. Stosowane narzędzia informatyczne są rozwiązaniami komercyjnymi, jednak nie wymagają od uczniów ani ich opiekunów wnoszenia jakichkolwiek opłat czy też zakładania kont, mimo że reklamowe zachęty tego typu mogą się pojawiać w trakcie korzystania z tych narzędzi.
 3. Nauczanie zdalne jest możliwe po wejściu na stronę internetową szkoły i zalogowaniu się poprzez menu Logowanie danymi logowania przesłanymi do uczniów i ich opiekunów za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
 4. Należy pamiętać, że przy pierwszym wejściu na stronę szkoły należy zaakceptować pliki cookies (na pasku u dołu strony). W przeciwnym razie logowanie nie powiedzie się.
 5. Po zalogowaniu widoczne są nazwy przedmiotów klasy, do której uczęszcza zalogowany uczeń.
 6. Pod nazwą każdego przedmiotu znajdują się trzy linki:
  • Lekcja on-line
  • Przeglądanie materiałów dydaktycznych udostępnianych przez nauczyciela
  • Przesyłanie rozwiązanych zadań
 7. Kliknięcie w link "Lekcja on-line" inicjuje uruchomienie komunikatora Zoom umożliwiającego nawiązanie połączenia z nauczycielem i komunikację w czasie rzeczywistym. Należy z niego korzystać w terminie i czasie wyznaczonym przez nauczyciela.
 8. Jeśli uczeń nawiązuje połaczenie z użyciem komputera stacjonarnego, konieczne jest podłączenie mikrofonu i kamery. Gdy korzysta z laptopa, tabletu lub smartfonu - wykorzystuje wbudowane mikrofony i kamery tych urządzeń. W obu przypadkach zaleca się korzystanie ze słuchawek, aby zminimalizować wpływ otoczenia na ucznia.
 9. Jeśli komunikator Zoom nie jest zainstalowany na sprzęcie, z którego korzysta uczeń, możliwe jest nawiązanie połączenia w wersji przeglądarkowej, jednak zaleca się zainstalowanie aplikacji komunikatora. Instalator dla komputerów można pobrać tutaj.
 10. Przy pierwszym uruchomieniu komunikatora należy podać imię i nazwisko ucznia i zaznaczyć pole powodujące zapamiętanie tych danych. Niebieski przycisk Join umożliwia dołączenie ucznia do zajęć on-line.
 11. Kliknięcie w link "Przeglądanie materiałów dydaktycznych udostępnianych przez nauczyciela" otwiera nową zakładkę w przeglądarce i wyświetla podgląd plików z treściami edukacyjnymi przygotowanymi przez nauczyciela przedmiotu. Pliki można przeglądać bezpośrednio z przeglądarki lub pobierać na dysk lokalny.
 12. Link "Przesyłanie rozwiązanych zadań" pozwala na przekazywanie przez ucznia nauczycielowi wyników swojej pracy. Najwygodniejszym sposobem jego wykorzystania jest wykonanie smartfonem zdjęcia pracy ucznia, następnie zalogowanie się z użyciem tego smartfonu na stronie internetowej szkoły i dotknięcie linku, a potem odszukanie i wskazanie w galerii zdjęcia pracy ucznia.
 13. Przed wysłaniem konieczne jest wypełnienie dwóch pól:
  • dane wysyłającego. Należy rygorystycznie przestrzegać zasady, że podaje się nazwisko i imię ucznia (w tej kolejności: najpierw nazwisko, potem imię). Nieprzestrzeganie tego wymogu uniemożliwi właściwe sortowanie przesyłanych plików i praca ucznia zostanie pominięta.
  • adres mailowy. Tu należy wpisać adres mailowy opiekuna ucznia. Na ten adres zostanie przysłane potwierdzenie przesłania pliku lub plików)
 14. Nauczyciel otrzymuje automatyczne powiadomienie o przesłaniu plików, zatem nie jest konieczne informowanie o tym fakcie za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus, ani w żadnej innej formie.