Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Slide background

Slajd archiwalny

Historia placówki

Pierwsza inauguracja roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 26 w Bytomiu odbyła się w 1 września 1984 roku. Naukę podjęło wówczas ponad 750 uczniów. Co ciekawe - przez miesiąc szkoła działała nielegalnie, gdyż ówczesny Kurator Oświaty w Katowicach był łaskaw podjąć decyzję o jej powołaniu dopiero 1 października 1984 r. W owych, jakże słusznie minionych, czasach nikt się takimi drobiazgami nie przejmował.

W latach 1985-1992 w szkole funkcjonowały klasy sportowe. Początkowo o profilu lekkoatletycznym (dziewczęta) i koszykarskim (chłopcy), później tylko o profilu koszykarskim (zarówno chłopcy jak i dziewczęta).

Przez dwanaście lat placówka działała samodzielnie, by 1 września 1996 roku uchwałą bytomskiej Rady Miejskiej wejść w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 wraz z powołanym tą samą uchwałą VIII Liceum Ogólnokształcącym.

W związku z pierwszą reformą oświaty z końcem roku szkolnego 1999/2000 pożegnano ostatni rocznik klas ósmych. Jednocześnie liceum ukończyli pierwsi maturzyści. W kolejnym roku szkolnym (2000/2001) ta sama reforma oświaty wprowadziła do zespołu Gimnazjum nr 14, gdzie edukację rozpoczęło ponad 200 uczniów klas pierwszych. Stosowne uchwały Rady Miejskiej nadały zespołowi szkół imię J.F. Kennedy'ego, ale jednocześnie nie pozostawiały złudzeń - Szkoła Podstawowa nr 26 w Bytomiu uległa likwidacji.

Przez kolejne lata w zespole szkół funkcjonowały placówki gimnazjalna i licealna, by - po 18 latach przerwy - z początkiem roku szkolnego 2017/2018 doczekać drugiej reformy oświaty - reaktywującej Szkołę Podstawową nr 26 i likwidującej Gimnazjum nr 14.

Historia zatoczyła koło, gdy decyzją władz miasta rok szkolny 2019/2020 był ostatnim rokiem funkcjonowania VIII Liceum Ogólnokształcącego i tym samym Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J. F. Kennedy'ego w Bytomiu.

Od 1 września 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 26 w Bytomiu ponownie jest samodzielną placówką oświatową, a Rada Miejska nie zdecydowała się na przeniesienie imienia patrona zespołu szkół na szkołę podstawową.