Tegoroczna, 29 już akcja Sprzątania Świata przebiegała pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Z tej okazji uczniowie klas I-III wzięli udział w różnych przedsięwzięciach. Uczniowie klas trzecich pod opieką swoich wychowawców zbierali śmieci z terenu wokół szkoły oraz ścieżek leśnych położonych niedaleko niej. Klasy pierwsze i drugie uczyły się segregować odpady, dowiedziały się, jak ważny jest recykling. Dzieci wykonały plakaty i rysunki związane z hasłem tegorocznej akcji z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów. Rozwiązywały rebusy, krzyżówki, oglądały prezentacje. A w niektórych klasach odbył się konkurs prawidłowej segregacji odpadów. Klasa 3c w ciekawy sposób przedstawiła piękną i czystą Ziemię.

Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...
Wszystkie śmiec...