Sidebar

Sidebar

Wojewódzki Konkurs Literacki na wiersz "Przyjaciel to skarb"

KONKURS POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA BYTOMIA PANA MARIUSZA WOŁOSZA oraz BYTOMSKIEGO ODDZIAŁU TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA

Organizatorzy Konkursu : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F.Kennedy’ego w Bytomiu 41-908 Bytom, ul. Nickla 19

Osoby odpowiedzialne za realizację: Anna Meiser, Kornelia Matysiok, Aurelia Wilczańska Pytania w sprawie organizacji można kierowac na adres : anna_meiser@poczta.onet.pl

Cele Konkursu : - Inspirowanie dzieci i młodzieży do aktywności twórczej, rozwijania talentów literackich, rozbudzania wyobraźni oraz kreatywności. - Stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości prezentacji ich autorskich pomysłów. - Promowanie pozytywnych wartości cennych w życiu współczesnego społeczeństwa. - Profilaktyka uzależnień.

Adresaci Konkursu : Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego.

Konkurs zostanie rozegrany w trzech kategoriach wiekowych: A – uczniowie klas I – III, B – uczniowie klas IV – VIII, C – uczniowie szkół ponadpodstawowych.

ZASADY KONKURSU

  • Forma wiersza - dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców.
  • Treść wiersza – zgodna z tematem konkursu.
  • Prace powinny być dostarczone w formacie A4 napisane ręcznie lub komputerowo, mogą być ozdobione tematycznym rysunkiem.
  • Każdy autor dostarcza jeden wiersz dotąd niepublikowany i nienagradzany.
  • Prace muszą być opatrzone literowym godłem a do każdego utworu należy dołączyć zaklejoną kopertę, na której widnieje takie samo godło, zawierającą wewnątrz informacje o autorze - imię i nazwisko autora, wiek, szkoła, miejscowość, adres kontaktowy, telefon oraz pisemną zgodę rodziców lub opiekunów autora na udział w Konkursie i tzw. przetwarzanie danych osobowych wyłącznie na potrzeby organizacji Konkursu i jego promocji (czyli umieszczenie na dyplomach, listach laureatów, podanie do mediów informacji o laureatach) – według załącznik nr 1. Tekst nadesłany bez takiej pisemnej zgody nie będzie mógł być uwzględniony w Konkursie.
  • Prace prosimy nadsyłać do 4 listopada 2019 roku na adres organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania wybranego tekstu na stronie internetowej.
  • Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
  • Decyzji Jury nie podważa się.
  • Laureaci Konkursu zostaną uhonorowani i powiadomieni o jego wynikach.