Sidebar

Sidebar

Dni otwarte naszej szkoły

W czwartek 16 marca bieżącego roku odbyły się w naszej szkole Dni Otwarte. W związku z przekształceniem od 1 września 2017 roku Gimnazjum nr 14 w ośmioletnią szkołę podstawową (reaktywacja SP 26) skierowane były przede wszystkim do uczniów obecnych klas III i VI oraz ich rodziców, by mogli się zapoznać z bogatą ofertą kształcenia i bazą dydaktyczną naszej szkoły.

Wszyscy goście zostali oprowadzeni po szkole i zapoznani z jej licznymi atutami (takimi jak np. osobny segment dla klas I-III szkoły podstawowej), ofertą zajęć pozalekcyjnych czy kółek zainteresowań. Czekało na nich również wiele atrakcji. W salach lekcyjnych odbywały się przeróżne pokazy i prezentacje. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy doświadczeń z fizyki i z chemii oraz zajęcia w pracowni komputerowej, a także zajęcia z biologii – chętni mogli zobaczyć zwierzęta hodowane w klasopracowni biologicznej, poznać budowę poszczególnych części ciała, zobaczyć pod mikroskopem różne preparaty. Z kolei uczniowie o zainteresowaniach matematycznych szyfrowali i odszyfrowywali krótkie wiadomości. Można było również zmierzyć się z kolegami w konkursie muzycznym przeprowadzanym w sali językowej. Natomiast w sali geograficznej każdy mógł poćwiczyć pierwszą pomoc, narysować mapę świata na globusie czy spróbować odgadnąć nazwy potraw z różnych części świata.

Nasi uczniowie przygotowali również krótkie przedstawienie składające się z zabawnych wierszy i piosenek, które zaprezentowali na szkolnej scenie. Każdy zwiedzający mógł liczyć także na słodki poczęstunek, przygotowany w kąciku kawowym.

Cieszymy się, że podczas Dni Otwartych była tak duża frekwencja. Mamy nadzieję, że zobaczymy się wszyscy 1 września.

Pobierz druk formularza dla dzieci z rejonu.

Pobierz druk formularza dla dzieci spoza rejonu.