Sidebar

Sidebar

Srebrzyste skrzydła anioła

9 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J.F.Kennedy’ego w Bytomiu odbyła się uroczystość podsumowania Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Plastycznego pod nazwą „Srebrzyste skrzydła anioła”. Patronaty nad tym konkursem objęli: Instytut Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Katedra Dziennikarstwa Wydziałów Zamiejscowych w Mysłowicach Akademii IGNATIANUM w Krakowie, Prezydent Miasta Bytomia – Damian Bartyla, Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu UM w Bytomiu – Anna Panas.

W konkursach wzięli udział uczniowie różnego typu szkół z całego województwa. Najliczniejszą reprezentację w obu częściach konkursu miały szkoły podstawowe, ale gimnazjaliści oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych również dali się zauważyć jako bardzo zdolni młodzi poeci oraz artyści sztuk plastycznych.

Jury w składzie prof.dr hab. Barbara Szargot z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz prof. dr hab. Maciej Szargot z Akademii IGNATIANUM w Krakowie oceniło poziom prac jako bardzo wysoki. Wspólnie z pomysłodawczynią i organizatorką konkursu, Anną Meiser – nauczycielką języka polskiego i historii w ZSO nr 5 w Bytomiu – jury podjęło decyzję o przyznaniu nagród głównych i wyróżnień w obu konkursach. Warto dodać, że oceniane prace były kodowane – zgodnie z przyjętym przez organizatorów regulaminem.

W konkursie literackim jury przyznało dwie nagrody główne (dla Zofii Mączki z SP nr 5 w Bytomiu oraz Anny Kolimagi z Gimnazjum nr 6 w Zawierciu) oraz pięć wyróżnień, zaś w konkursie plastycznym przyznano dwie nagrody główne (dla Martyny Kogut z SP nr 42 w Bytomiu oraz Magdaleny Miemczyk z Gimnazjum nr 14) i dwanaście wyróżnień. W szczególny sposób postanowiono wyróżnić ucznia Szkoły Podstawowej nr 33 – Michała Skowronka, który zachwycił jury zarówno pracą literacką jak i plastyczną, a także uczennice Klaudię Bartkowiak i Wiktorię Modrzejewską z Gimnazjum nr 14 za przygotowanie wspólnej pracy o walorach i literackich i plastycznych.

Uroczystość podsumowania konkursów i wręczenia nagród przebiegała na szkolnej kameralnej scenie ZSO nr 5. Zostały tu wyeksponowane prace plastyczne – przepiękne anioły wykonane techniką collage. Przygotowano też tablice z nagrodzonymi pracami literackimi. Wystawę oraz krótką prezentację artystyczną w formie montażu słowno – wokalnego przygotowała Klasa Rozwijania Kreatywności w Gimnazjum nr 14, prowadzona przez panią Annę Meiser.

Podczas finału konkursów głos zabierali m.in. dyrektor ZSO nr 5 w Bytomiu Alfred Kijowski, szanowni jurorzy, inspektor Wydziału Edukacji UM w Bytomiu pani Karina Wyciszkiewicz w imieniu patrona konkursu Prezydenta Miasta Bytomia Damiana Bartyli oraz sama pomysłodawczyni, organizatorka i sekretarz konkursu Anna Meiser.

Mamy nadzieję, że konkursy były ciekawym wydarzeniem, ważnym w życiu szkolnym i kulturalnym uczniów – uczestników. Należy dodać, że konkursy mogły zostać przeprowadzone dzięki indywidualnemu zaangażowaniu związanych z nimi osób i wielkiej życzliwości wszystkich pracowników szkoły.

Nagrody książkowe rozdane w konkursach ufundowała Akademia IGNATIANUM. Były to piękne książki tematycznie związane z aniołami. Nagrody w postaci broszur z wierszami przekazało Biuro Promocji Bytomia, które wypożyczyło także bardzo ładny roll-up przedstawiający bytomskiego lwa i logo naszego miasta.

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Plastycznego „Srebrzyste skrzydło anioła”
KONKURS LITERACKI

W kategorii szkół podstawowych nagrodę główną zdobyła:

 • Zofia Mączka – uczennica SP nr 5 w Bytomiu. Nauczycielem laureatki jest Pani Katarzyna Waluda

Wyróżnienia otrzymali:

 • Michał Skowronek – uczeń SP nr 33. Nauczycielem laureata jest Pani Beata Kondraszow
 • Franciszek Skarbek – uczeń SP nr 5 w Bytomiu. Nauczycielem laureata jest Pani Monika Wolf
 • Wiktoria Urbasik - uczennica SP nr 5 w Bytomiu. Nauczycielem laureatki jest Pani Katarzyna Waluda

W kategorii gimnazjów nagrodę główną zdobyła:

 • Anna Kolimaga – uczennica Gimnazjum nr 6 w Zawierciu. Nauczycielem laureatki jest Pani Justyna Zadęcka
  Wyróżnienia otrzymały:
 • Ilona Gołębiowska - uczennica Gimnazjum SPSK w Zawierciu. Nauczycielem laureatki jest Pani Aleksandra Cios – Goldsztajn
 • Natalia Maszkowska – uczennica Gimnazjum nr 18 w Częstochowie. Nauczycielem laureatki jest Pani Małgorzata Jarkiewicz


W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagród i wyróżnień nie przyznano.

KONKURS PLASTYCZNY

W kategorii szkół podstawowych nagrodę główną zdobyła:

 • Martyna Kogut – uczennica SP nr 42 w Bytomiu. Nauczycielem laureatki jest Pani Małgorzata Grossmann

Wyróżnienia otrzymali:

 • Szymon Knopek – uczeń SP nr 11 w Tarnowskich Górach. Nauczycielem laureata jest Pani Aleksandra Szmid
 • Agata Krupa – uczennica SP nr 11 w Tarnowskich Górach. Nauczycielem laureatki jest Pani Aleksandra Szmid
 • Aleksandra Wierzbińska – uczennica SP nr 21 w Bytomiu. Nauczycielem laureatki jest Pani Barbara Miketa
 • Kamila Kęsik - uczennica SP nr 21 w Bytomiu. Nauczycielem laureatki jest Pani Anna Rączka
 • Daria Kubas - uczennica SP nr 42 w Bytomiu. Nauczycielem laureatki jest Pani Małgorzata Grossmann
 • Kinga Szkaradnik - uczennica SP nr 9 w Bytomiu. Nauczycielem laureatki jest Pani Magdalena Grzesiak
 • Aleksandra Skorupa - uczennica SP nr 16 w Bytomiu. Nauczycielem laureatki jest Pan Daniel Łukasz Kałuś
 • Karolina Wietrzyk - uczennica SP nr 54 w Bytomiu. Nauczycielem laureatki jest Pani Małgorzata Robakowska
 • Michał Molski - uczeń SP nr 54 w Bytomiu. Nauczycielem laureatki jest Pani Małgorzata Robakowska


W kategorii gimnazjów nagrodę główną zdobyła:

 • Magdalena Miemczyk – uczennica Gimnazjum nr 14 w Bytomiu. Uczennica zgłosiła się indywidualnie.
 • Wyróżnienie otrzymała:
 • Joanna Uciechowska - uczennica Gimnazjum nr 3 w Tarnowskich Górach. Nauczycielem laureatki jest Pani Jolanta Chruściel

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych wyróżnienie otrzymała:

 • Weronika Potemska – uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie. Nauczycielem laureatki jest Pani Monika Górna
 • Ponadto przyznano specjalne wyróżnienie za pracę łączącą walory literackie i plastyczne, a także będącą  efektem umiejętności współpracy zespołowej. Otrzymują ją:
 • Klaudia Bartkowiak i Wiktoria Modrzejewska – uczennice Gimnazjum nr 14. Nauczycielem laureatek jest Pani Anna Mrozek

Srebrzyste skrz...
Srebrzyste skrz...
Srebrzyste skrz...
Srebrzyste skrz...
Srebrzyste skrz...
Srebrzyste skrz...
Srebrzyste skrz...
Srebrzyste skrz...
Srebrzyste skrz...
Srebrzyste skrz...