Sidebar

Sidebar

Mówi społeczeństwo Miechowic!

Prosimy o pomoc w społecznej akcji reaktywacji Szkoły Podstawowej nr 26 w budynku przy ulicy Nickla 19. Pomoc polega na wydruku szablonu listy poparcia i zebraniu podpisów osób wspierających inicjatywę. Listy prosimy składać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:30. Dziękujemy!

Poniżej treść inicjatywy społecznej zawiązanej w siedzibie szkoły 6.12.2016 r. Dokument został zatwierdzony i podpisany przez obecnych na spotkaniu.

Społeczna inicjatywa przywrócenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 z Szkołą Podstawową nr 26 i VIII Liceum Ogólnokształcącym (w kształcie sprzed reformy z 1999 roku)

Mieszkańcy Miechowic, przedstawiciele samorządu lokalnego i społeczność Kennedy’ego argumentują za pełnym odwróceniem reformy sprzed 1999 roku. Wnioskują o utrzymanie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w składzie: Szkoła Podstawowa nr 26 i VIII Liceum Ogólnokształcące.

 • Interes społeczny – zapobieganie wielozmianowości i tworzenia szkół-molochów. Takie ryzyko niesie za sobą pozostawienie tylko dwóch szkół podstawowych.
 • Wola mieszkańców Miechowic w kontekście dobrej zmiany. Wyraża się ona szeroką akcją społeczną poparcia przywrócenia Szkoły Podstawowej nr 26, która była już w tym miejscu przed reformą w 1999 r.
 • Argumenty demograficzne. Bytom zamieszkuje 154 tys. osób. Miechowice zamieszkuje 22,5 tys. mieszkańców (14,5% populacji Bytomia). To dzielnica relatywnie młoda i rozwojowa w sensie potencjału ludnościowego. Po śródmieściu (46,7 tys. – 30%) to druga najludniejsza dzielnica miasta. W Bytomiu funkcjonuje obecnie 21 szkół podstawowych. Jedna szkoła w Bytomiu przypada przeciętnie na prawie 7 tys. mieszkańców. Już tylko z tego arytmetycznego argumenty wynika, że w Miechowicach powinny być 3 szkoły podstawowe.
 • Z drugiej strony dochodzą informacje o planowaniu dwóch szkół podstawowych w Stolarzowicach i Górnikach (łącznie 4 300 mieszkańców – 2,8% populacja miasta). Jeżeli sprawdzą się te pogłoski, to w tym rejonie Bytomia jedna szkoła podstawowa będzie służyć nieco ponad 2 tys. obywateli. Dodatkowo, po reformie edukacji, zniknie dotychczasowe zasilanie gimnazjum stolarzowickiego dziećmi z Rept i okolicy.
 • W SP 54 funkcjonuje obecnie 29 oddziałów, w SP 33 funkcjonują 23 oddziały i 8 klas pierwszych i drugich w Gimnazjum nr 14. Razem 60 oddziałów. Akurat na trzy szkoły podstawowe. Szkoła 20 oddziałowa to około 500 uczniów.
 • Szkoła o większej liczbie oddziałów wprowadza konieczność wielozmianowości, której symptomy występują już w istniejących szkołach. Przy nadmiernym przepełnianiu szkoły rodzą się także pytania o warunki sanitarne i bezpieczeństwo dzieci. W jaki sposób zorganizować pracę nauczycieli, np. wychowania fizycznego, pracowni fizycznych i chemicznych, informatycznych w warunkach tak znaczącej kumulacji oddziałów w szkole? I jeszcze można zapytać o możliwość zapewnienia opieki świetlicowej i wyżywienia na szkolnej stołówce w warunkach takiego szkolnego „kombinatu”.
 • Argumenty lokalizacyjne. Miechowice to rozległa dzielnica. Budynki są rozproszone na powierzchni 11,5 km2. Obecnie do SP 54 i SP 33 wiele dzieci jest dowożonych do szkoły przez rodziców prywatnymi samochodami, a część dzieci dojeżdża komunikacją miejską. Te dzieci mają utrudniony lub ograniczony dostęp do zajęć pozalekcyjnych i działalności społecznej szkoły. Są dostępne plany rejonizacji szkół sprzed reformy gimnazjalnej. Wystarczą niewielkie korekty, aby dostosować je aktualnej topografii Miechowic i stanu sprzed tej reformy.
 • Argumenty techniczno-finansowe. W termomodernizację budynku, wykonaną przez firmę Siemens, zostały wydatkowane 4 mln. złotych. Partnerstwo publiczno-prywatne powołane na ten cel będzie funkcjonować do 2025 roku. Rodzi się pytanie o konsekwencje finansowe przy zamknięciu szkoły i wycofaniu się z tego partnerstwa w zakresie obsługiwania budynku szkoły.
 • Budynek, zgodnie z prawem budowlanym, musi być systematycznie monitorowany i utrzymywany. Przeglądy techniczne, utrzymanie stanu instalacji i urządzeń generuje koszty nawet, gdy obiekt nie jest użytkowany. Tymczasem obecne funkcjonowanie szkoły przy ul. Nickla 19 co roku dostarcza dodatkowych środków z tytułu najmu: 2014 r. – 53,6 tys., 2015 r. – 81 tys. i 2016 r. – 46 tys. (do listopada 2016). Są to gabinety lekarskie, szkoły języków obcych, zajęcia dodatkowe dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych, zajęcia sportowe. Oprócz aspektu finansowego funkcjonowanie tych dodatkowych usług jest pożyteczne dla mieszkańców. Te dodatkowe pieniądze są na bieżąco są inwestowane w modernizację szkoły.
 • Szkoła to wszechnica kultury i kuźnia postaw prospołecznych, miejsce działalności instytucji i organizacji młodzieżowych – harcerstwo, akcje charytatywne, służba w wolontariacie, organizacje pożytku publicznego, w tym koło terenowe Polskiego Towarzystwa Geograficznego, współpraca z uczelniami (Uniwersytet Śląski - Wydział Nauk o Ziemi, Akademia Jana Długosza w Częstochowie).
 • Argument polityczny. Są także plany pozostawienia w budynku szkoły jedynie liceum ogólnokształcącego. Nie upatrujemy w tej propozycji korzystnego rozwiązania. A co z imieniem Kennedy’ego, tak hucznie nadanego kilka lat temu Zespołowi? I dodatkowo – nie uda nam się przyjąć ponad setkę licealistów, aby utrzymać dotychczasową liczebność oddziałów w szkole. Tak podpowiadają nam dotychczasowe doświadczenia z lat ubiegłych – większość licealistów, to absolwenci naszego gimnazjum, doskonale zasymilowani z szkołą.
 • Uczniowie ZSO 5 wyróżniają się uczestnicząc w konkursach przedmiotowych, olimpiadach i turniejach sportowych. Zdobywają laury. Dowodzi to wysokiego poziomu kadry pedagogicznej.
 • Niekwestionowanym atutem architektury naszej szkoły jest możliwość zapewnienia pełnego bezpieczeństwa poprzez oddzielenie oddziałów nauczania wczesnoszkolnego od starszych roczników uczniów.
 • Równomierny rozkład populacyjny uczniów wśród trzech, a nie tylko dwóch szkół podstawowych w Miechowicach wpłynie korzystnie na efektywność nauczania – można spodziewać się znacząco wyższych wyników egzaminu po 8. klasie szkoły podstawowej w mniejszej szkole niż w molochu – nauczyciele więcej czasu przeznaczą na nauczanie.

Grupa inicjatywna: Tomasz Wac, Izabela Bartkowiak, Kamila Kulawik, Justyna Przepadło, Karolina Ziętek, Patrycja Brząkalik, Maciej Dyba, Michał Koryciorz, Aleksandra Poźniak, Anna Białoń, Patrycja Pudło, Beata Mach, Piotr Piskorek, Małgorzata Bernacka – Snopek, Irena Woźniak, Wioletta Wiór, Simona Nowak, Izabela Herok, Katarzyna Kapica, Aleksander Rzychoń.