Sidebar

Sidebar

Kotkowe Otrzęsiny w Kennedy’m

Jak co roku, w naszej małej licealnej społeczności, przywitaliśmy świeżutkich pierwszaków. 3 października 2016 drugoroczniacy zgotowali swoim młodszym kolegom gorące powitanie. Kandydaci do miana ucznia VIII LO musieli wykazać się licznymi, niezbędnymi do przetrwania w niezmienionym składzie, umiejętnościami. Liczyła się inwencja twórcza, poczucie humoru i otwartość na sugestie.

„Kotki i Kocurki” z IA, z wdzięcznie namalowanymi na twarzach kocimi wąsami, chwaliły się sprawnością w chłeptaniu mleczka ze spodeczka, talentem plastycznym w portretowaniu szanownego grona profesorskiego (wychowawczyni IA prof. Elżbieta Beblik okazała się wdzięcznym obiektem do portretowania), czy ogromną wiedzą i wyobraźnią w kalamburach.

W procesie otrzęsinowej edukacji „Kotków” aktywnie uczestniczyli dyrektorzy pan Alfred Kijowski oraz pan Joachim Bednorz, przy wsparciu prof. Elżbiety Beblik. Śmiechom, radości i dobrej zabawie nie było końca. Jednak test został zaliczony, a na dowód przyjęcia pierwszaków do grona Kennedy’jczyków, otrzymali oni piękne, wykonane własnoręcznie przez ich starszych kolegów kotyliony.

Witamy ich wśród Nas! Uczniowie i Grono Pedagogiczne VIII LO.

Kotkowe otrzęsi...
Kotkowe otrzęsi...
Kotkowe otrzęsi...
Kotkowe otrzęsi...
Kotkowe otrzęsi...
Kotkowe otrzęsi...