Sidebar

Sidebar

Slide background
Slide background
 

Czynności odwoławcze

Kategoria
Postępowanie uzupełniające
Termin
2022-07-18

Obowiązują terminy określone w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.).
1. Składanie do komisji rekrutacyjnej wniosków o sporządzenie uzasadnień odmowy przyjęcia. W ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników.
2. Przygotowanie i wydawanie przez komisję rekrutacyjną uzasadnień odmowy przyjęcia. W ciągu 5 dni od złożenia wniosku.
3. Składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej. W ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
4. Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołań od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej. W ciągu 7 dni od otrzymania odwołania.