Sidebar

Sidebar

Slide background
Slide background
 

Potwierdzenie woli przyjęcia

Kategoria
Postępowanie uzupełniające
Termin
2022-07-11 - 2022-07-15

Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia do szkoły. Do 15 lipca 2022 r.