Sidebar

Sidebar

Slide background
Slide background
 

Ogłoszenie wyników weryfikacji wniosków

Kategoria
Postępowanie uzupełniające
Termin
2022-07-08

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.