Sidebar

Sidebar

Slide background
Slide background
 

Weryfikacja wniosków

Kategoria
Postępowanie uzupełniające
Termin
2022-07-01 - 2022-07-07

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów lokalnych kryteriów rekrutacji. Do 7 lipca 2022 r.