Sidebar

Sidebar

Slide background
Slide background
 

Rozpoczęcie prób sprawności fizycznej

Kategoria
Postępowanie uzupełniające
Termin
2022-06-21

Próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe. Do 24 czerwca 2022 r.