Sidebar

Sidebar

Slide background
Slide background
 

Potwierdzenie woli przyjęcia

Kategoria
Postępowanie rekrutacyjne
Termin
2022-05-23

Pisemne potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia do szkoły. Do 23 maja 2022 r.