Sidebar

Sidebar

Slide background
Slide background
 

Ogłoszenie wyników weryfikacji wniosków

Kategoria
Postępowanie rekrutacyjne
Termin
2022-05-16

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.