Sidebar

Sidebar

Slide background
Slide background
 

Ogłoszenie wyników prób sprawności fizycznej

Kategoria
Postępowanie rekrutacyjne
Termin
2022-05-09

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe