Sidebar

Sidebar

Slide background
Slide background
 

Rozpoczęcie prób sprawności fizycznej

Kategoria
Postępowanie rekrutacyjne
Termin
2022-04-20

Próby sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe. Do 29 kwietnia 2022 r.