Sidebar

Sidebar

W roku szkolnym 2020/2021 trwa współpraca z Bytomskim Centrum Kultury w ramach programu edukacji kulturowej i teatralnej „Teatr. Szkoła” autorstwa Aleksandry Drzazgi. W zajęciach warsztatowych z pedagogiki teatru i pedagogiki twórczości biorą udział uczniowie klasy 4a z wychowawczynią mgr Anną Meiser i klasy 4b z wychowawczynią mgr Anną Mrozek.

Uczniowie uczestniczyli w wirtualnych pokazach spektakli („Indianie”, reż. Justyna Sobczyk, Teatr 21; "Morze ciche”, reż. Łukasz Zaleski, Teatr Nowy w Zabrzu; "Ronja - córka zbójnika", Teatr Powszechny im. Z. Hübnera w Warszawie; "Greta i ostatni wieloryb”, reż. Maciej Podstawny, Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu) odbywajacych się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży "Korczak dzisiaj" (https://korczak-festival.pl/.)

Od listopada warsztaty prowadzone są on line.

Uczniowie klasy 4b w trakcie wirtualnego oglądania spektaklu, do którego zostały przeprowadzone warsztaty. Na zdjęciu spektakl „Indianie” w reż. J. Sobczyk, z Teatru 21. To zespół teatralny, którego aktorami są głównie osoby z zesp. Downa i autyzmem.
 

Warsztaty pozwalają wspierać młodych ludzi w odkrywaniu i poznawaniu świata. Wzmacniane są ich kompetencje społeczne: umiejętność pracy w grupie, kreatywność, autoprezentacja, umiejętność krytycznego podejścia do informacji. Pedagogika teatru opiera się na założeniu, że proces nauczania poprzez doświadczenie jest najefektywniejszy.

W trakcie zajęć wykorzystywane są metody pobudzające uczniów do refleksji, wspierające samodzielność w myśleniu i rozwijające werbalizację emocji, jakie budzi w dziecku dzieło kultury lub inne działanie twórcze.