Sidebar

Sidebar

Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świa...
Akcja „Sprzątanie Świata” - Polska 2020 przebiegała inaczej niż dotychczas. W tym roku nie sprzątaliśmy lasu ze względu na sytuację epidemiczną w Polsce. Jednak chcieliśmy zaakcentować tę akcję, która przebiegała pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.” Uczniowie przygotowali gazetki zawierające różne informacje dotyczące odpadów plastikowych oraz zwracające uwagę na ograniczenie stosowania plastiku w życiu codziennym.

W dniach poprzedzających 18 września br. uczniowie klas IV uczestniczyli w krótkiej prelekcji i warsztatach pt.: „My , świat i śmieci. Plastik i mikroplastik” przygotowanych przez panią Justynę Przepadło. Uczniowie klas VI - VIII na lekcjach biologii i chemii rozmawiali na temat plastiku, jego wykorzystania oraz eliminacji z życia codziennego. Niektórzy uczniowie klas najmłodszych obejrzeli film na temat zanieczyszczenia środowiska.

Pamiętajmy! Ziemia to nasz wspólny dom. Nie mamy innego. To my musimy o niego zadbać!