Sidebar

Sidebar

Od 1 września 2020 Szkoła Podstawowa nr 26 w Bytomiu funkcjonuje jako samodzielna jednostka oświatowa. Po likwidacji VIII Liceum Ogólnokształcącego przestał istnieć Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. J. F. Kennedy'ego w Bytomiu. Dlatego też internetowy serwis informacyjny szkoły został przeniesiony pod nowy adres tj. sp26.bytom.pl.

Witamy zatem w nowej odsłonie naszego serwisu zwracając jednocześnie uwagę, że zmianie uległ także główny adres mailowy naszej placówki. Nowa elektroniczna skrzynka kontaktowa to sekretariat@sp26.bytom.pl.

Nauczyciele dysponują służbowymi adresami mailowymi utworzonymi według schematu imie.nazwisko@sp26.bytom.pl. Adresy te tworzą zapasowy kanał komunikacyjny na wypadek awarii podstawowego kanału komunikacyjnego, jakim jest dziennik elektroniczny Librus.