Sidebar

Sidebar

Działanie na rzecz klimatu

Obchodom każdego Dnia Ziemi towarzyszy zawsze szereg wydarzeń, konferencji, spotkań i akcji, które w 2020 roku z racji światowej pandemii koronawirusa, musiały całkowicie przenieść do świata online. Tegorocznym hasłem było „Działanie na rzecz klimatu”. Choć Dzień Ziemi był cyfrowy, cel pozostaje ten sam: zmobilizować świat do podjęcia najbardziej znaczących działań w celu dokonania zmian.

Uczniowie naszej szkoły w warunkach domowych wykonali prace, z których stworzyliśmy elektroniczną gazetkę. Klasy edukacji wczesnoszkolnej w swoich domach obejrzały prezentacje na temat Dnia Ziemi oraz filmik dotyczący segregacji odpadów. Wysłuchały również piosenek z tej okazji.

Dwie Julie z klasy 2a zainspirowane tą problematyką zaprojektowały okładki do znanego dzieciom czasopisma, wzbogacając je ciekawym opisem. Uczniowie z klasy 3c pod kierunkiem wychowawczyni Pani Kamili Pogonowicz wykonali pracę przedstawiająca naszą planetę wykorzystując technikę " rosnących" farb. Jeden z uczniów połączył teorię z praktyką i …sprzątał las.

Uczniowie mieli także możliwość wzięcia udziału w konkursie przygotowanym przez panią Justynę Przepadło, a także mile spędzić czas kolorując ekologiczne kolorowanki przygotowane przez panią Annę Jagiełło.

Dzień Ziemi musimy celebrować każdego dnia, ponieważ nie mamy już czasu, aby obchodzić go tylko raz do roku.