Sidebar

Sidebar

Chcę być zdrowy – nie palę!

Międzyświetlicowy konkurs plastyczny

Chcę być zdrowy – nie palę!

Drodzy uczniowie! W czasie, kiedy o zdrowiu słyszymy niemal na każdym kroku, przyda się i nasze wsparcie w walce z nałogiem, z którym zmaga się około 8 milionów Polaków! Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie międzyszkolnym na najciekawszy plakat pod hasłem Chcę być zdrowy – nie palę! Forma i technika pracy są dowolne, najważniejsze by skutecznie zniechęcały do palenia papierosów. Wszystkie szczegóły w regulaminie.

Powodzenia! :)

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa Specjalna nr 40 im. Gustawa Morcinka w Bytomiu.
 2. Warunki uczestnictwa: Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1-3, 4-6 oraz 7-8 Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 26 oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 w Bytomiu.
 3. Konkurs rozpoczyna się 29.04.2020 r., a kończy w dniu 13.05.2020r.
 4. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:

 • Propagowanie zdrowego trybu życia
 • Zainteresowanie dzieci i młodzieży zdrowiem własnym i równieśników
 • Zachęcanie uczniów do podejmowania działań profilaktycznych
 • Kształtowanie postawy otwartości i zdrowej rywalizacji
 • Kształtowanie postawy asertywnej wobec nałogu tytoniowego
 • Rozbudzanie umiejętności plastycznych oraz wrażliwości estetycznej

Zasady konkursu:

 • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3, 4-6 oraz 7-8 Szkoły Podstawowej nr 36, Szkoły Podstawowej nr 26 oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 w Bytomiu
 • Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie przygotowaną pracę
 • Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie plakatu zachęcającego do niepalenia papierosów oraz prowadzenia zdrowego trybu życia.
 • Technika wykonania oraz format plakatu są dowolne.
 • Plakat powinien być czytelnie podpisany: imię, nazwisko, klasa oraz nazwa szkoły. Niepodpisane prace będą dyskwalifikowane.
 • Fotografia plakatu musi zostać przesłana na adres: a.firek@sps40.bytom.pl do 13.05.2020 r.
 • Wysłanie zdjęcia pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu w całości oraz wyrażeniem zgody publikację fotografii na stronach internetowych oraz profilach Facebook wskazanych szkół.
 • Przesłanie prac na adres mailowy powinno być zgodne z poniższą instrukcją:
 • temat wiadomości: Chcę być zdrowy! Konkurs
 • w treści wiadomości umieszczamy zgodę na publikację danych: Wyrażam zgodę na publikację danych osobowych oraz pracy mojego dziecka (imię i nazwisko ucznia) na stronach internetowych oraz profilach Facebook Szkoły Podstawowej nr 26, Szkoły Podstawowej nr 36 oraz Szkoły Podstawowej nr 40 w Bytomiu. Tym samym akceptuję regulamin konkursu: Chcę być zdrowy – nie palę! (imię i nazwisko opiekuna prawnego)
 • w załączniku umieszczamy zdjęcie plakatu, które podpisujemy imieniem, nazwiskiem, klasą oraz symbolem szkoły, np.: Jan Kowalski,4a,SP40
 • Oceny prac dokona jury, w skład którego wchodzą kierownicy oraz opiekunowie świetlic we wskazanych szkołach.
 • Jury oceniać będzie: zgodność z tematem, oryginalność, pomysłowość i kreatywność ujęcia tematu, estetykę wykonania pracy, samodzielność.
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych oraz profilach Facebook najpóźniej 20.05.2020r.
 • Rozdanie nagród i dyplomów nastąpi po powrocie do szkół, we wskazanym przez organizatora terminie, o którym poinformuje telefonicznie kierowników świetlic wskazanych szkół.