Sidebar

Sidebar

Nie śmiecimy! Sprzątamy! Zmieniamy!

26 AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA
w tym roku pod hasłem
"NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!"

Uczniowie naszej szkoły tradycyjnie wzięli udział w tegorocznej akcji. Wszystkie klasy naszej szkoły wykonały plakat o tematyce "Stop plastikom - nie śmiecę!". Ich prace ozdabiają tablice na terenie naszej szkoły.

20 września klasy 7 a i 6 b pod opieką pana Mirosława Gawęckiego i pana Piotra Pietrzaka oraz klasa 3b pod opieką pani Tiny Sztuki symbolicznie sprzątały wyznaczony teren wokół szkoły i teren boiska szkolnego.

W tygodniu poprzedzającym akcję pani Justyna Przepadło przeprowadziła na lekcjach geografii pogadankę z uczniami klas V-VIII na temat ograniczenia ilości odpadów w swoim otoczeniu (Zero Waste). Natomiast uczniowie klas I-III rozmawiali ze swoimi wychowawcami na temat segregowania odpadów.

Podejmujcie działania, dzięki którym nauczymy się nie produkować niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami. Stosowana w praktyce filozofia Zero Waste to zmiana naszych indywidualnych nawyków, zmiana procedur w instytucjach i firmach na przyjaźniejsze środowisku (np. rezygnacja z jednorazowych plastików).

Zero Waste
"zero odpadów"
"zero marnowania"

Definicja przyjęta przez Zero Waste International Alliance (ZWIA) brzmi: ZW to ochrona wszystkich zasobów poprzez odpowiedzialną produkcję, konsumpcję, ponowne wykorzystanie i odzyskiwanie wszystkich produktów, opakowań i materiałów, bez ich spalania oraz bez zrzutów do ziemi, wody lub powietrza, które zagrażają środowisku lub zdrowiu ludzi.

Życie wedle idei Zero Waste sprowadza się do stosowania określonych zasad tzw. 5R:

  1. refuse (odmawiaj)
  2. reduce (ograniczaj)
  3. reuse (użyj wielokrotnie)
  4. recycle (zwracaj)
  5. rot (kompostuj)

Less Waste
"mniej odpadów" lub "mniej marnowania"

Łagodniejsza i mniej radykalną wersja Zero Waste. Jest to podejście, w którym jesteśmy nastawieni na stopniowe wprowadzanie zmian w naszym codziennym funkcjonowaniu. Nie trzeba od razu żyć według wszystkich zasad 5 R Zero Waste, istotne są nawet małe kroki.

Dziękujemy wszystkim Nauczycielom i uczniom, którzy zaangażowali się w tegoroczną akcję!

Szkolną akcję koordynowały panie Karina Dyba, Justyna Przepadło i Tatiana Buchta.

Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świa...
Sprzątanie Świa...