Sidebar

Sidebar

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty...

Rozpoczęcie rok...

Znowu klasy i szkolne korytarze Kennedy'ego zapełniły się uczniami. Tym razem mamy zdecydowaną przewagę uczniów Szkoły Podstawowej nr 26. Podczas uroczystej akademii tradycyjnie pan dyrektor Alfred Kijowski pasował pierwszaków na uczniów SP 26. Każdy otrzymał również od wychowawcy tytę z cukierkami!

Akademię przygotowały klasy: druga B SP26, trzecia C gimnazjalna i trzecia LO pod kierunkiem pani Tiny Szczepanik oraz Anny Mrozek.

Po akademii uczniowie wraz z wychowawcami przeszli do pachnących jeszcze farbą, odnowionych klas.

Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...
Rozpoczęcie rok...