Sidebar

Sidebar

bytom.100.pl. Byliśmy

Odpowiedzieliśmy na zaproszenie Prezydenta Bytomia Damiana Bartyli uczestnicząc w uroczystych obchodach 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 11 listopada 2018 r. Podczas kulminacji oficjalnych uroczystości pod Pomnikiem Wolności Damian Bartyla dokonał krótkiej syntezy historii naszego grodu na tle wieku upływającego od pamiętnego 1918 roku. Ukazał złożoność sytuacji ówczesnego pogranicznego miasta i trudności mieszkańców dążących do powrotu Bytomia do Macierzy. Z tego skutecznego procesu wyciągnął optymistyczne przesłanie warunkując jednak powodzenie i postęp od szerokiej aktywności społecznej Bytomian i pracy na rzecz rozwoju miasta. Uroczystość dopełniły apel poległych, salwa honorowa, szczególnie atrakcyjna dla młodych kolekcjonerów łusek po nabojach oraz hołd oddany przez liczne delegacje zasłużonym rzeźbiarzom bytomskiej wolności.

Wcześniej w dzień miejskich uroczystości Bytomianie i delegacje złożyły kwiaty pod tablicą „Solidarności” przy ul. Pułaskiego, a następnie uczestniczyły we mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Trójcy Świętej.

Corocznie na oficjalnych uroczystościach mamy okazję spotykać przyjaciół i znajomych z innych szkół i instytucji. Dochodzi wtedy do ciepłej rozmowy, niekoniecznie związanej z oficjalnymi uroczystościami, zawsze jednak dotykającej bytomskiej codzienności.

Ciekawe, że domena 100.pl zasygnalizowana w tytule tej notatki pozostaje wciąż do zagospodarowania. W dniu, kiedy ją redaguję wciąż pozostaje na sprzedaż, a nadaktywna społeczność internetowa nie odkryła dotąd historycznej atrakcyjności tej nazwy. A przecież mogłaby kumulować te nieprzeliczone inicjatywy składające się na polskie świętowanie wieku naszej niepodległości, archiwizowane przez grupy, organizacje, komitety i obywateli: warszawa.100.pl, olsztyn.pl, bytom.pl i tysięcy polskich miast i wsi.

bytom.100.pl. B...
bytom.100.pl. B...
bytom.100.pl. B...
bytom.100.pl. B...
bytom.100.pl. B...
bytom.100.pl. B...
bytom.100.pl. B...
bytom.100.pl. B...
bytom.100.pl. B...
bytom.100.pl. B...
bytom.100.pl. B...