Sidebar

Sidebar

I miejsce oraz Nagroda Specjalna dla Michelle Bożentka z 3A LO

Michelle Bożentka z klasy 3A VIII LO reprezentowała naszą szkołę w Miejskim Konkursie Prozy, Poezji i Pieśni Patriotycznej. Organizatorem konkursu było IV LO. Konkurs związany był z obchodami 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Drugi konkurs to VI Wojewódzki Konkurs Pieśni Patriotycznej "Ocalić od zapomnienia". Tutaj wyśpiewała III miejsce.

Michelle Bożent...
Michelle Bożent...
Michelle Bożent...
Michelle Bożent...
Michelle Bożent...