Sidebar

Sidebar

Współpraca Kennedy'ego i PTG Bytom z Centrum Onkologii w Gliwicach oficjalnie rozpoczęta

Logo PTG
Zaproszenie
"Świat jest księgą,
a człowiek, który nie  podróżuje -
czyta tylko jedną stronę"

Św. Augustyn

Miło nam poinformować, że 14 listopada 2018 r. Dyrektor ZSO nr 5 w Bytomiu mgr Alfred Kijowski oraz prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski podpisali list intencyjny o współpracy Naszej Szkoły z Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej -Curie, Oddziałem w Gliwicach. W liście intencyjnym czytamy m.in., że: "strony wyznając wspólne wartości oraz idee zawierają porozumienie w celu podjęcia współpracy w obszarze propagowania profilaktyki i leczenia nowotworów wśród dzieci i młodzieży, a także niesienia wsparcia osobom z chorobami nowotworowymi raz ich rodzinom w szczególności poprzez: popularyzację właściwego stylu życia, sposobu odżywiania wśród dzieci, młodzieży oraz środowisk lokalnych; promowanie profilaktyki i diagnostyki nowotworowej wśród dzieci i młodzieży oraz środowisk lokalnych; promowanie świadomości i wrażliwości społecznej dotyczącej otaczającego świata wśród młodego pokolenia; budowanie powiązań i zależności mogących zachodzić pomiędzy edukacją a terapią nowotworową, a także wspomaganie w procesie leczenia pacjentów Instytutu."

Instytut należy do wiodących w Polsce wysokospecjalistycznych (...) ośrodków kliniczno-naukowych (...). Instytut prowadzi zakrojoną na szeroką skalę działalność profilaktyczną, a nadto niesie pomoc swoim pacjentom i ich rodzinom proponując im psychologiczne wsparcie (...). Swoją aktywność w tym zakresie Instytut podejmuje m.in. w ramach projektu "Słonko", w realizację którego zaangażowani są pracownicy Instytutu i wolontariusze niosący pomoc chorym onkologicznie i ich bliskim. (...)

Dzięki tej współpracy uczniowie klas szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, a także nauczyciele będą mogli uczestniczyć w wybranych warsztatach organizowanych przez lekarzy i terapeutów działających w Instytucie. Nauczyciele oraz członkowie Bytomskiego Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego zadeklarowali pomoc pacjentom Instytutu oraz ich bliskim poprzez wygłaszanie prelekcji podróżniczych.

W praktyce pierwsze zajęcia dla pacjentów odbyły się 17 listopada 2018 r. Członkowie PTG Bytom - mgr Małgorzata Bosek i mgr Justyna Przepadło wygłosiły prelekcję "Gdańsk. Śladami trójmiejskich globtroterek". Uczestnicy wykładu poznali historię miasta, symbole, najcenniejsze obiekty zabytkowe oraz kulturalne i sportowe. Prelekcja obfitowała także w treści przyrodnicze dotyczące Wyspy Sobieszewskiej oraz rezerwatów przyrody "Ptasi Raj" i "Mewia Łacha." Po zakończeniu wystąpienia prelegentki odpowiadały na liczne pytania uczestników spotkania.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę naszego absolwenta - mgr Tomasza Narodowskiego, pomysłodawcy i koordynatora współpracy Centrum Onkologii w Gliwicach z Naszą Szkołą.

Współpraca Kenn...
Współpraca Kenn...
Współpraca Kenn...
Współpraca Kenn...
Współpraca Kenn...
Współpraca Kenn...
Współpraca Kenn...
Współpraca Kenn...
Współpraca Kenn...