Sidebar

Sidebar

Witaj Maj, Trzeci Maj!

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Ref. Witaj maj, trzeci maj,
U Polaków błogi raj (bis).

W takim klimacie na zaproszenie Prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza delegacja Kennedy'ego świętowała 228. rocnicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 98. rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego.

Wierzący uczestnicy uroczystości modlili się w intencji Ojczyzny i Ziemi Śląskiej w kościele p.w. Świętej Trójcy podczas uroczystej mszy świętej sprawowanej przez ks. proboszcza Dariusza Grzeszczaka.. Uczestniczyli w niej włodarze miasta, posłowie na Sejm RP, bytomscy radni oraz przedstawiciele instytucji i urzędów służących społeczeństwu Bytomia. W homilii kaznodzieja ukazał chrześcijańskie dziedzictwo Europy i Polski na tle wybranych życiorysów świętych kościoła katolickiego.

Po eucharystii, przy pomniku Wolności, odbyła się oficjalna część obchodów upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja oraz III Powstanie Śląskie.

W tym miejscu, niejako w kuluarach obchodów, udało się wrócić do tradycyjnych już rozmów z prof. Adamem Kubaczem o meandrach historii Śląska w czasach kształtowania się polskiej państwowości. Te rozmowy stały się już coroczną tradycją. O Korfantym, znaczeniu polskiej inteligencji, o czynnikach wpływających na wytyczanie granic odrodzonej II Rzeczpospolitej, polskim kapitale industrialnym...

Fascynujące, jak rzekomo marginalne zjawiska i niepozorne wydarzenia ukształtowały odrodzoną państwowość Polski z 1918 roku w jej granicach z tamtego okresu.

Witaj Maj, Trze...
Witaj Maj, Trze...