Sidebar

Sidebar

Najważniejsza jest profilaktyka

12 czerwca 2019 r. w ramach współpracy z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach gościliśmy Panią dr n. med. Alicję Dylę, która przeprowadziła zajęcia z profilaktyki nowotworowej. W prelekcji wzięli udział z osobna: dziewczęta i chłopcy z klas VII a SP, klas III gimnazjum oraz klasy II A LO.

Pani doktor zachęcała od samokontroli oraz szkoliła uczniów w tym zakresie. Ponadto zwróciła uwagę na czynniki sprzyjające zachorowalności na nowotwory różnego typu, jak: palenie papierosów i e-papierosów, spożywanie alkoholu, otyłość, brak aktywności fizycznej i in.

Serdecznie dziękujemy Pani doktor za cenne informacje prozdrowotne, a panu Tomaszowi Narodowskiemu za organizację spotkania.

Najważniejsza j...
Najważniejsza j...
Najważniejsza j...
Najważniejsza j...
Najważniejsza j...
Najważniejsza j...