Sidebar

Sidebar

Brzechwołanki i Fredroscenki

25 kwietnia 2018 r. w ZSO nr 5 im. J.F.Kennedy’ego w Bytomiu odbyły się Szkolne Spotkania z Literaturą i Teatrem oraz Konkurs Małych Form Teatralnych Brzechwołanki Fredroscenki. Spotkania z Literaturą i Teatrem uświetnił obecnością i wykładem Pan Profesor Maciej Szargot reprezentujący Piotrkowski Oddział Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Wykład pt. ”O Stanisławie Jachowiczu trochę inaczej” przypomniał sylwetkę i twórczość twórcy znanych wierszyków, takich jak np. „Chory kotek”.

Imprezę objął  patronatem Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno – Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Naszego Patrona reprezentowała Pani Profesor Barbara Szargot

Kolejnego patrona, Częstochowski Oddział Towarzystwa Historycznego im. Szembeków reprezentowała sama organizatorka – Anna Meiser, nauczyciel ZSO nr 5 w Bytomiu, która prowadziła spotkanie, ale także przygotowała prelekcję z pokazem multimedialnym o pomnikach Aleksandra Fredry.

Patronem uroczystości był także Prezydent Miasta Bytomia Pan Damian Bartyla.

Brzechwołanki i Fredroscenki zostały zorganizowane także w ramach programu profilaktyki o nazwie „Powiem ci, co zrobić”, któremu patronują Panie Pedagog Aurelia Przybylok i Kornelia Matysiok. Wszyscy wymienieni goście podjęli się jeszcze jednej, niezwykle odpowiedzialnej pracy – pracy jury Konkursu.

Na Konkurs przyjechali uczniowie z kilku bytomskich szkół podstawowych. Po niezwykłych występach na szkolnej scenie, brawach i wspólnych fotografiach zaprezentowano wyniki Konkursu. Jury postanowiło przyznać cztery równorzędne pierwsze miejsca. Zdobyli je:

  • uczennica SP 45 – Karolina Burg,
  • uczniowie SP 16 - Oliwia Klimas, Daria Stalewska,Emilia Janczyk, Patryk Podobyćko, Błażej Podobyćko, Nicola Kowalczyk, Zuzanna Woźniczka, Natalia Kolczok, Nadia Gałązka, Tamara Guminior, Klaudia Kazimierczak (za występ zespołu)
  • uczniowie SP 16 - Łukasz Kołodziej oraz Aleks Bolka (za występ w duecie),
  • uczniowie SP 44 - Amelia Berbesz, Wiktoria Zaziąbło, Natalia Brzuchnalska, Aleksandra Urbańczyk, Filip Filbier, Ewa Książek, Emilia Kowalska, Alicja Mainka, Jakub Choma, Natalia Psiuch, Laura Dimitrova, Weronika Czopek.

Na widowni zasiedli uczniowie SP nr 26, wychowankowie świetlicy SP 26 i gimnazjaliści. W organizacji Spotkań z Literaturą i Teatrem oraz Konkursu Małych Form Teatralnych pomagał niezawodna klasa III b Gimnazjum nr 14.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Brzechwołanki i...
Brzechwołanki i...
Brzechwołanki i...
Brzechwołanki i...
Brzechwołanki i...
Brzechwołanki i...