Sidebar

Sidebar

Sprzątanie świata 2017

W piątek, 15 września br. odbyła się akcja Sprzątanie Świata pod hasłem ,,Nie ma śmieci - są surowce”. W tym dniu pogoda była adekwatna do nastrojów uczestników, świeciło słońce i było bardzo przyjemnie, co jeszcze bardziej mobilizowało do pracy. W tym roku zajęliśmy się sprzątaniem Miechowskiej Ostoi Leśnej, terenu między lasem, a osiedlem w Miechowicach, terenu wokół szkoły oraz boiska szkolnego.

Ochotnicy z liceum i gimnazjum m. in. z klasy; II A LO, I A LO, III D oraz II B, którzy zgłosili się do sprzątania, pod opieką pani Kariny Dyby oraz pana Piotra Pietrzaka zajmowali się oczyszczaniem terenu między lasem Miechowickiej Ostoi Leśnej, a osiedlem. Natomiast uczniowie z klasy I A  i III A gimnazjum pod opieką nauczycieli pana Mirosława Gawęckiego i pana Tomasza Waca porządkowali teren przylegający do szkoły oraz boisko szkolne.

Wyrzucanie śmieci do lasu jest ogromnym zagrożeniem. Nie tylko zanieczyszcza się w ten sposób środowisko (plastik w zależności od jego rodzaju rozkłada się od 100 do 1000 lat, szkło rozkłada się ponad 4000 lat), ale również cierpią na tym zwierzęta leśne.

Sprzątanie świa...
Sprzątanie świa...
Sprzątanie świa...
Sprzątanie świa...