Sidebar

Sidebar

Slide background
Slide background

Usługi z zakresu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na terenie szkoły świadczy firma Promed we wtorki i czwartki w godz. 12:15 - 15:00 oraz w środy w godz. 8:00 - 12:00.

Obsługa interesantów

Zaleca się kontakt ze szkołą z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub też korespondencji tradycyjnej.

Rekomenduje się wcześniejsze uzgadnianie – telefoniczne lub mailowe – terminu wizyty w szkole.

Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że w sekretariacie lub innym pomieszczeniu administracyjnym szkoły może przebywać tylko jeden interesant.

Interesanci stosują się do nakazu zakrywania ust i nosa od rozpoczęcia pobytu na terenie szkoły do jego zakończenia.